ERDOĞMUŞ KÖYÜ

Şivemiz (0)

Yöreşel Şivemiz ile ilgili aklıma gelenler şimdilik bunlar eğer sizinde ekleyecekleriniz olursa bize bildirin

YÖRESEL ŞİVEMİZ
Aba Abla
Aşa Ayşe
Avsıtmak Aldatmak - Kandırmak
Alma Elma
Amat Ahmet
Ankini Onu
Anki O
Ana  Anne
Annaş Karşı - Uzak
Alaf  Ateş
Alikopter Helikopter
Alaklamak Acele Etmek
Aylak Boş Gezen - İşiolmayan
   
Beket  Kapat
Bişiğen Çabuk Pişen
Bet Çok Güzel
Böce Böcek
Badılcan Patlıcan
Berenarı Gelişi Güzel
Buva  Baba
Buymak Üşümek - Donmak
Büğlek  Bir Çeşit Böcek (Bunu daha çok belli bir yaşın üzerindeki kişiler bilir. Özellikle hayvan otlatanlar. Bu böceğin hayvana ısırmasından dolayı hayvanın delirmişcesine koşup kaçmasına Hayvan Büğlek Tuttu denir)
   
Cıbıl Çıplak yada Fakir Kişi
Candırma Jandarma
Coco Hindi
Cidavı  Belalı - Yaramaz
Ciba  Çocuk
Cıngırçepiş Tahteravelli
Çapıt  Kumaş - Kumaş Parçası
   
Dayı  Güzel
Dumağı Öksürük
Durbi - Durago Bekle
De gali bi Haydi Artık
Demin

Az önce

Demiste

Balkon

   
   

Edik

Çocuk Ayakkabısı

Essah  Gerçek - Doğru
Eyimin İyimisin
Ey Efendim
Engas Yalan
Engasdan Yalandan
Ellik Topluluk
Ebe anne anne - babaanne
Enteri Gömlek
Enseri Çivi
Eğmen  Küçük Çukur
Ebiş Ekmek(Genelde 3 ya 5 yaşları arasındaki küçük çocuklara söylenirken kullanılır)
Ecinaz Yaramaz
 Engücü  Nasıl olsa
Gayış   Kemer
Göveri Sebze Bitkisi - Yeşillik
Gali Artık
Gudubet Kötü çirkin insan
Gıynaş Çabuk ol
Goğsan inanılmayan, yine de bahsedilen şeylerden önce söylenir
Güya Sözde
Gaçıl Çekil
Gelin Aba Yenge
Gayıl Razı
Go Koy - Bırak
Göze Güzel
Gever Bahçe ve tarla sulamak için açılan ince su yolunda (ark) suyun yön değiştirmesi için toprak yığınları ile yapılan açma kapama bölümleri

Gurak

 Siyah İlkokul Önlüğü (Eskiden Kullanılırdı)
Geycek Giysi - Elbise 

Gıllensemek

 Önemsemek
Goğlaşmak Arkasından Konuşmak
Gavgımak Zıplamak - Hoplamak
Gökgörmedik Görgüsüz - Sonradan Görme - Nezaketsiz
   
 Haranı  Büyük Tencere
 Hışır  Olgunlaşmamış Kavun
 Haşşöyle  İyi oldu - Güzel oldu
   
İbrik  Bakır Su Kabı
İlistir Süzgeç
İbiram İbrahim
Irmızan Ramazan
Ildız Yıldız
Irlamak Sallamak
İrezil Rezil
İsmel İsmail
Irastık  Lastik
   
Köfün  Bir Çeşit Sepet (At - Eşek gibi hayvanların sırtında yük taşımada kullanılırdı)
Kekeç Çekiç
   
Marazlı Hastalıklı
Müzmal  Perişan
   
Nenecen Ne yapacaksın - Boşver
Nediyon Ne yapıyorsun - Nasılsın
Nedesin Nerdesin
Nadek Salça
   
   
Od Salmak  Fırını Ateşlemek
Oku Davetiye
Ösen Belki
   
Peşkir Havlu
Pınböce Uğur Böceği
Pontur Pantalon
Per Küçük Çivi
   
Sinnenmek Saklanmak
Sıyırma Taze Fasülye
Sıvat  Bağ - Bahçe - Tarla Sulamak
Sangıdak Aniden
Seyitmek Koşmak
Söle  Şöyle
   
Şamırtı  Gürültü Etmek
Şarpo Yazma - Eşarp
Şavk  Işık
Şaybıl  Şımarık

Şipdik

 Terlik

   
Tomafil Araba
Tabla Sebze fidelerinin dikildiği iki kanal arasındaki mesafe
Teyin Sincap
Tekne

Hamur Yoğurmak İçin Ağaçtan Yapılan Kap

Tekne

Kenarına sebze fideleri dikmek için yapılan küçük kanal

Tırkaz

Kilit

Tünkümek

Atlamak - Hoplamak

Talaz

Hızlı Esen Rüzgar - Fırtına 

Teyyare Uçak
Terik Olsun  Oh Olsun - İyi oldu - Haketmiştin
   
   
   
Ürmek  Şişirmek
Ünnemek Çağırmak
Üsen Hüseyin
   
   
Velesbit Bisiklet
   
   
Yemeni Ayakkabı
Yalım Galiba
Yenetten Yeniden - Tekrar Etmek
Yağlık Büyük Mendil
Yalım Galiba - Herhalde
Yalampaç Sayılmaz - Yok Saymak - ---Genellikle çocuk oyunlarında kullanılır
Yastıgaç Üzerinde hamur açılan tahta
Yeni Hafif
   
Zıngıldamak  Sallanmak
Zımbır Taşı Kaldırılamayacak Kadar Ağır Olan
Zım Zım Saz - Bağlama
Zağa Kısa Boylu
Zere Boşuna değilmiş - Bir sebebi varmış
Top