ERDOĞMUŞ KÖYÜ

Aksaklar Köyü

 

 

AKSAKLAR KÖYÜ

İlçeye 9 Km uzaklıkta Gediz’ e bağlı 200 haneli köydür. Gediz’in güneydoğusunda çevreye hakim bir tepe üzerine kurulmuştur. Köy arazisi doğudaki ormanlık alandan, batıdaki Gediz Nehri Vadisi’ne doğru alçalarak Gediz – Uşak karayoluna kadar uzanır.

Köy son yıllarda sebze ve meyve ziraatı yapılan Gediz Nehri’nin doğu yakasındaki alanlara doğru genişlemiş ve burada yeni bir mahalle oluşmuştur. Aksaklar öteden beri köyün adı ile anılan kavun, üzüm ve bademi ile tanınır. Kuruluş tarihi hakkında kesin bir bilgi olmasa da, köyün günümüzden 200 yıl kadar önce 5 – 10 hanelik bir Yörük ailesince kurulduğuna dair yaygın bir inanış vardır.

Tüm Gediz Vadisi’ni ayaklar altına seren tepedeki Ali Dede Türbesi ile köy camii, köyün tarihi geçmişine ait iki önemli yapı olarak öne çıkmaktadır. Osmanlı arşivlerinde “Gediz Aksaklar Karyesi ahalisinden Molla Şabanoğlu El Hac Molla Hasan bin İsmail’in karye-i meskürede müceddeten (yeni baştan) bina ve inşa eylediği Cami-i Şerif için 1.000 kuruş nukutu vakfı” şeklinde yer alan 1881 tarihli vakfiye, köyün geçmişine dair bilinen en eski belge olmasının yanında caminin yapılış tarihine de ışık tutmaktadır.

1946 da tamir gören caminin hemen yanındaki türbede yatan Ali Dede’nin kimliği hakkında bilgi olmasa da onun Allah’ın sevgili kullarından biri olduğuna inanılmaktadır.

Köy, adını çevrede anlatıla gelen bir olaydan almıştır. Hikayeye göre, bir gün köye her halinden saygın kişi olduğu anlaşılan biri gelir. Kendisini “ağa” olarak tanıtan konuk, köylülerin gösterdiği ilgi ve misafirlikten aldığı cesaretle kaçak olduğunu ve yakalanması durumunda öldürüleceğini anlatarak yardım ister. Köyün ileri gelenleri, kendilerine sığınan bu insana yardımcı olmaya karar verir ve ağanın izini sürerek köye gelen takipçileri savuştururlar. Anlatılan hikayede ağanın kimliği, kimlerden neden kaçtığı yer almaz. Zaten buna gerek de yoktur. Darda kalan biri yardım dilemiş ve dileği de yerine gelmiştir. O gün bu gündür köyün adı Ağa Saklar diye anıla gelmiştir.  Zamanla Ağa Saklar adı Aksaklar yada Asaklar biçimini almıştır.

Köye 1995’ te İkipınar, 1990 da Yeni Mahalle camileri yaptırılmıştır. 1950 Genel Nüfus Sayımı Verilerine göre 419 olan köyün nüfusu 2006 da 507 olmuştur. Köy nüfusunun 56 yılda gösterdiği 51 kişilik artış, köyün sürekli göç verdiğinin açık kanıtıdır. Arazi darlığı ve işsizlik nedenleriyle köylerini terk eden Aksaklarlılar daha çok Gediz, Uşak Manisa ve İzmir’ e yerleşmişlerdir.

 

 

Okunma 2737 kez
Top