ERDOĞMUŞ KÖYÜ

Karabacaklar Köyü

 

 

KARABACAKLAR KÖYÜ

            Gediz’e 40 kilometre uzaklıktaki köy, Murat Dağı’nın güneybatı uzantılarından Kocagedik Tepe’nin eteğindedir. Çevresine göre oldukça yüksek bir kayalığın zirvesinde kurulan köyün doğusundan, Eğlence Köyü civarından doğup, Emirfakı yakınlarında Gediz Nehri’ne karışan diken çayı geçer.

            Köyü çepeçevre kuşatan ormanların hakim elamanı çamdır. Diken Çayı ile yerleşim arasındaki dalgalı ve nispeten çıplak arazinin güneyinden yükselen Keler Dağı ve çevresinde ise, meşe palamutları geniş kümeler oluşturur.

            Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan köyde, ağırlıklı olarak tarla ürünleri yetiştirilmekte ve süt inekçiliği yapılmaktadır. Köydeki 25 evin hemen tamamı çevrenin doğal özelliğine uygun alarak taştan yapılmıştır. Bu evlerde köşe taşı olarak Taşkesti mevkiinden çıkarılan gri renkli, volkanik bir kayaç olan andezit kullanılmıştır. Göze hoş görünen bu tip taş evlerin Gediz coğrafyasında bir başka örneği yoktur.

            Adı, 1890 yılına ait Kütahya Sancağı Salnamesi’nde geçen köyün ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Köy yerel kaynaklara göre, Karabacak Yörükleri tarafından kurulmuştur. Kışı köyde geçiren Yörükler, yaz aylarında Eğlence Köyü yakınlarındaki Göçük Yaylası’na göçer ve hayvancılıkla uğraşırlarmış. Ancak yüzyıllar boyu sürüp giden bu konar göçer yaşam tarzı, geçen yüzyılda terk edilmiş.

            Köye 2 kilometre uzaklıkta Halifecikler adlı 11 haneli ve 35 nüfuslu bir mahallesi olan Karabacakların 1935’te 57 si erkek, 66 sı kadın olmak üzere 117 nüfusu vardı. Bu sayı 1950 de 147, 1997 de 130, 200 de 134 ve 2007 de 129, 2017 de ise 118 olmuştur. 82 yılda görülen 1 (Bir) kişilik artış, köyün bu süreçte verdiği göçlerle giderek boşalmakta olduğunu göstermektedir.

 

Okunma 2071 kez
Top