ERDOĞMUŞ KÖYÜ

Samralar Köyü

  

 

SAMRALAR KÖYÜ

            Eski adı Alacapınar olan yerleşim, ilçenin 38 Kilometre kuzeydoğusunda, Kocakıran Tepe ile Esen Tepe’nin Yağmurlar Çayı’nın aktığı kuzeybatı yamaçlarında kurulmuştur. Kuzeyden Yeğinler, güneyden Cebrail, doğudan Yağmurlar batıdan da Yukarısusuz köyleri ile komşu olan yerleşimin temel geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve maden işçiliğidir. Hayvancılığın yeterli düzeyde olmadığı köyde, 20 kadar maden işçi emeklisi yaşamaktadır.

            Serin bir yayla ikliminin hüküm sürdüğü ilçenin bu bölümünde, üretim sebze ve meyveden çok, tarla bitkileri üzerinden yapılmaktadır.

            Köy tarihinin hangi yüzyıla uzandığı bilinmemektedir. Ancak 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde Alacapınar’ın adı Gediz’deki yaylaklar arasında geçmektedir. Bu bilgiye dayanarak, köyün XVI. Yüzyılın sonlarında kurulmuş olabileceğini söylemek mümkündür. Yerel kaynaklara göre, bu yöreye gelen üç Yörük obası, Küçükköy, Samralar ve Alacapınar adıyla anılan üç ayrı yere yerleşmiş ve mezra tipi bu üç yerleşimin merkezi de Alacapınar olmuştur. Ancak daha sonra, Küçükköy ve Alacapınar halkı, şimdiki köyün olduğu yere taşınınca köy o tarihten sonra Samralar adıyla anılmaya başlamıştır.

            1945 yılına kadar Virancık (Örencik) Nahiyesi’ne bağlı olan köy, bu tarihte yapılan bir düzenleme ile Gediz’e bağlanmıştır.

Köye gelen misafirler bugün hizmete açık olan 4 köy odasında ağırlanmakta ve komşular akşamları burada toplanmaktadır. 1966’da inşa edilen köy camii 1989 da yıkılmış ve yerine şimdiki cami inşa edilmiştir.

1953 yılında 46 erkek 43 kadın olmak üzere toplam 89 olan köy nüfusu, 1950 de 126, 1997 de 110, 2000 de 163 olmuş, ancak bu sayı 2007 de 89’ a 2009 da 81 e 2017 de de 71 e düşmüştür.   

 

Okunma 1919 kez
Top