ERDOĞMUŞ KÖYÜ

Tepe Pınar Köyü

  

 

TEPEPINAR (Arapşah)

            Tepepınar ilçeye 4 kilometre uzakta bulunan Şaphane Dağı’nın kuzeydoğusunda yer alan, Gediz’e bağlı köydür. Köyün adı 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterinde “Arapşah” olarak geçmektedir. Yaklaşık 500 yıllık uzun bir geçmişe sahip olan köye adını veren Arapşah’ın kimliğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Farsça da hükümdar anlamına gelen “şah” sözcüğü aynı zamanda dini önderler içinde kullanılıyordu.

            Köyde “Dedeçamı” adı ile anılan tepedeki mezarın, “Arapşah” adlı bir dini öndere ait olup olmadığı bilinmese bile, Türkmen büyüklerinin buna benzer tepelere gömüldüğü, mezar veya türbelerinin yüzyıllardır ziyaret edildiği bilinmektedir.

            Osmanlı döneminde yapılan köy camisine ait vakıf devlet kayıtlarına: “Gediz-Arapşah Karyesi Camii Vakfı” biçiminde geçmiştir. Zamanla ihtiyacı karşılayamaz duruma gelen bu cami yıkılmış ve yerine 1965’te yeni cami yapılmıştır.

            Uzun süre “Arapşah” adıyla anılan köy, 1950’ den sonra “Tepepınar” adını almıştır. Bunda köyün sosyal yaşamında önemli yeri olan Kocapınar Çeşmesi’nin önemli payı vardır.

            Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan köyde 1935 te 174 kişi yaşarken, bu sayı 1950 de 190 na çıkmı, ancak toprak darlığı ve geçim sıkıntısının yol açtığı göçlerle köy adeta boşalma noktasına gelmiştir. Nitekim 1997 de 132 olan köy nüfusu, 2000 de 109 a 2007 de 87 ye ve nihayetinde 2017 de 53 e düşmüştür.

 

Okunma 426 kez
Top