ERDOĞMUŞ KÖYÜ

Uğurluca Köyü

  

 

UĞURLUCA KÖYÜ

            Uğurluca, Murat Dağı’nın kuzeybatı kesiminde, sık orman ötüşüyle kaplanmış dik bir yamaçta kurulan ve Gediz’e 25 kilometre uzaklıkta, 65 haneli orman içi köyüdür. Batıdan akan Muratdağı Çayı Vadisi’ne kadar uzanan bu dik yamaçlar, güneyden Çaylak ve Hamamsuyu, Kuzeybatıdan ise Esme dereleriyle parçalanmıştır.

            Köy geçimini ağırlıklı olarak orman işçiliği ile hayvancılıktan sağlamaktadır. Sert bir yayla ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede tarımsal üretim, daha çok Muratdağı Çayı Vadisi boyunca uzanan topraklarda yapılır.

            Köyün geçmişine dair ayrıntılı bilgi yoktur. Ancak köy yakınlarındaki Hamamönü mevkiinden çıkarılan ve şimdiki köyün girişinde görülen sütun parçaları ile bezemeli taşlar, buranın Antik Çağ’da yerleşim alanı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

            Kuşkusuz bunda yörenin savunmaya elverişli olmasının yanında soğuk ve sıcak su kaynaklarına olan yakınlığının da büyük payı olmuştur. Hamamönü ören yeri Antik Çağ’da belki de yakındaki termal su kaynaklarından yararlanmak amacı ile inşa edilmiş bir sayfiye yeriydi.

            Köyün doğal çekiciliklerinden biri de, kuzeydoğudaki “Uyuz Hamamı” diye anılan ılık su kaynağıdır. Geçmiş yüzyıllarda uyuzu iyileştirdiğine inanılan bu ılık su kaynağı, eski önemini yitirmiş olsa da yörenin doğal ve kültürel zenginlikleri arasındaki yerini korumaktadır.

            Şimdiki köyün Kadoi’nin (Gediz) fethedildiği XIV. Ya da XV. Yüzyıllarda bu bölgeye yerleşen Türkmenler tarafından kurulduğuna inanılmaktadır. 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde “Oyruca” adıyla geçerken, daha sonraki yüzyıllara ait Osmanlı kayıtlarında “Ogrulca” biçiminde yer almıştır. Köy yakın zamanlara kadar halk arasında, “Ogrulca” adıyla anılıyordu.  XVI. Yüzyılda, köyde Eymürgazi adlı bir de çiftlik vardı. Osmanlı arşiv belgelerinde Uğurluca ile Göynük’ün ortaklaşa inşa ettikleri bir camiden söz edilmektedir. Göynükte olduğu sanılan camiye ait vakıf şöyledir: “Gediz Ogrulca maa (birlikte-beraber) Göynük Köyü Camii Şahsiyet Kaydı.

            Uğurluca’nın nüfusu 1935 yılında 108 i erkek 106 sı kadın olmak üzere toplam 2014 tü. Bu sayı 1950 de 231 e, 1997 de 275 e 2000 de 297 ye yükselmiş ancak 2007 de 260 a, 2009 da 255 e, 2017 ise 142 ye gerilemiştir. Görüldüğü gibi, köyün nüfusunda son yıllarda büyük bir düşüş olmuştur. Bu da Uğurluca’nın son on yılda yaşanan göçlerle hızla boşalmakta olduğunu göstermektedir.

 

Okunma 602 kez
Top